Prosjekter

I mange år har ViaCon vært leverandør til byggeprosjekter innen infrastrukturen i Norge.
Her kan dere se noen eksempler:

Velg område:

Bro og teknikk Gabioner Geomembran Geonett

Bro og teknikk

Fordrøyningsbasseng Telenor Arena

Fordrøyningsbasseng Telenor Arena

Kulvert til E6 Øyer - Tretten. Kulverten er 50m lang og har en diameter på Ø3300mm.
Den ble montert sammen til rørseksjoner på ViaCon AS sitt lager på Matrand og kjørt ut i 3 deler og montert til en lengde på anlegget.

Kulvert E6 Øyer-Tretten

Ski- og gang tunnel på RV7 Ustaoset.
Total lengde 24 m. Bredde 5m og høyde 6,8m

Gang- og skitunnel RV7 Ustaoset

Matertunnel montert i grustak med innebygd transportbånd for transport av grus.
Tunnelen er 18m lang og veier totalt 14 tonn.
Hele konstruksjonen er montert på bare to dager!

Matertunnel i Odalen

ViaCon har her hatt ansvar for prosjektering, levering og montering av MP200 med VR11 profil, levert i oktober 2016. Kulverten skal ligge under ny E6 og ble det foretrukne valget for Statens Vegvesen og utførende entreprenør. Kulverten har en topplengde på over 17 meter, bunnlengde på over 25 meter, og med et spenn på 5,5 meter. Kulverten er dimensjonert etter gjeldende krav til styrke og motstand mot utmatting, og har en teknisk levetid på over 100 år.

MP 200 kulvert

TCPA 50, med en lengde på 24m. 
Bredde: 3,67m Høyde: 2,61m

TCPA 50

Tre stk TC2500 brannvernstanker produsert i hele lengder (21 meter hver). Tankene har en kapasitet på 100m³ hver og sørger for brannvern for kommende bygg på Verdal. Alle tre tankene ble lagt ned i løpet av få timer, mye takket være den lave egenvekten på godt under 8 Tonn, samt at de er produsert i hele lengder. Tankene har en teknisk levetid på over 100 år, og legges med >0,6 meter overdekning.

TrenchCoat brannvernstank

TrenchCoat  som kulvert ved bygging av veier for kraftlinje.

TC 2200 kulvert

TILBAKE TIL TOPPEN

Gabioner

Gabioner Verdalskalk

Gabioner Verdalskalk, Verdal

Gabioner langs Østensjøbanen

Gabionmur Østensjøbanen

Gabioner som støymur langs RV 70 på Oppdal.

Gabioner Oppdal

Gabioner i forbindelse med bygging av anlegg til landbasert kveiteoppdrett

Gabioner for kveiteopdrett

TILBAKE TIL TOPPEN

Geomembran

Levering og montering av 40.000m² bentonittmembran og tilsvarende mengder HDPE membran.

Bentonittmembran og HDPE membran

HDPE-membran, bentonittmembran og beskyttelsesduk til offshoreprosjekt for sikring mot oljesøl.

Bentonittmembran, HDPE-membran og beskyttelsesduk til beskyttelse mot oljesøl.

TILBAKE TIL TOPPEN

Geonett

Geonett til forsterkning av arealer som skal brukes til gjenvinningsstasjon med mye tungtrafikk. 
Det ble brukt både Secugrid 30/30 Q1 og Combigrid 30/30 Q1

Secugrid og Combigrid til forsterkning

80 000m² geonett lagt I Oslo

80 000m² geonett

TILBAKE TIL TOPPEN